EMailAfdrukken

Ploegleider BHV Basis

Ploegleider BHV Basis

 

Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod.

 

 

 

Kennis

Het diploma van de Basisopleiding BHV.

 

Inhoud

Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de cursus een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van deze vaardigheden.

 

Duur

De opleiding duurt 5 dagdelen en ongeveer zes uur voor thuisopdracht (niet aaneengesloten).

 

Examen

Het examen voor de opleiding Ploegleider bestaat uit het maken van een oefening voor een BHV-inzet en een praktijkinzet. Een examencommissie beoordeelt het examen.

 

Certificaat

Als beide onderdelen met een voldoende zijn afgesloten, ontvangt de cursist een diploma. Het diploma is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald. Zo niet, dan moet opnieuw het diploma van de opleiding ploegleider worden behaald

 

Herhaling

Jaarlijkse herhalingscursus van één dag.

 

Datum Cursus Plaats Provincie
Nog geen data gepland